Spomladanske novosti 4PM

datum: 21.03.2012

kategorija: sporočilo za javnost

Novosti in nadgradnje 4PM, verzija 1.3.2, marec 2012

Uporabniki 4PM boste veseli izboljšav in nadgradenj, ki smo jih pripravili v 4PM. Projektno vodenje in uporaba 4PM bo še bolj enostavno, dodana vrednost za vas pa večja.

SPLOŠNE IZBOLJŠAVE 4PM

 • Izboljšali smo preglednost osnovnih podatkov na IZKAZNICI, samodejno sledenje spremembam na izkaznici in vpogled v njihovo zgodovino, dodali smo semaforje terminske realizacije projekta, ki bo še olajšal vpogled v zdravje projekta.

 • Prenovljena projektna izkaznica

  Vpisovanje dela bo s tedenskim vnosom dela še enostavnejše


 • Če imate vklopljen modul 4PM Dopusti, boste veseli možnosti hitrega načrtovanja kolektivnih dopustov.


 • V 4PM lahko pripnete svoj logotip na vstopno stran in na notranjih straneh.


 • Zapise, ki jih ne potrebujete več, lahko deaktivirate v splošnih šifrantih.


 • Pokličite našo ekipo, ki vam bo pomagala vklopiti novosti in vas naučila uporabe.

  Izboljšave po naročilu

  NAPREDNI DOKUMENTNI SISTEM smo dopolnili s funkcionalnostmi, ki bodo olajšale izmenjavo projektne dokumentacije. Nove funkcionalnosti omogočajo:
 • Iskanje po vsebini dokumentov (doc, xls, pdf…) in po mapah.

 • Hkratno nalaganje več dokumentov.

 • Obveščanje po e-pošti o novem ali spremenjenem dokumentu.

 • Struktura v mapah izboljša uporabniško izkušnjo.

 • Napredni dokumentni sistem v 4PM
  Obstoječe funkcionalnosti smo ohranili in jih še izboljšali: pripenjanje dokumentov k projektom, nalogam, komentarjem…, verzioniranje naloženih dokumentov, nadzor in spremljanje dostopov.

  KONTROLNA PROJEKTNA POROČILA olajšajo vodjem projektov pripravo rednih poročil o napredku projekta.

  Vključujejo:
 • sezname opravljenih nalog in mejnikov, osebe in komentarje o stanju projekta,

 • register potrjenih sprememb na projektu

 • seznam odprtih zadev in

 • plan dela na projektu za naprej.

 • Kontrolna projektna poročila

  FINANČNO SPREMLJANJE PROGRAMOV / SKUPIN PROJEKTOV smo dopolnili z novimi pregledi finančnih planov in realizacije – tako v skupini projektov (aktivni in neaktivni projekti) kot pri posameznem projektu v skupini.

  4PM PODPORA ISO STANDARDU
  Seznam aktivnosti smo dopolnili z opisi in navodili za izvajanje različnih poslovnih procesov.


  Za več informacij o nadgradnjah verzije 1.3.2, nas pokličete na 05 333 15 65 ali pišite na .
  pogovor v živo
  4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

  Brezplačen preizkus 4PM

  Naročanje na novice