Novosti in nadgradnje 4PM, verzija 1.2.0

datum: 25.05.2010

kategorija: sporočilo za javnost

Samo mesec po prejemu priznanja SDIza 3. mesto za »Razvoj druge generacije spletnega sistema za projektno vodenje 4PM« smo pripravili nov, obsežen sklop izboljšav 4PM - aplikacije za projektno vodenje.

• Prenovili smo uporabniški vmesnik in izboljšali preglednost 4PM.
• Uporabniki imajo nov pregled nad vpisi opravljenega dela, z možnostjo filtriranja in pregledovanja vpisov dela.
• Sklicevanje projektnih sestankov je izboljšano – aktivnosti za vse sestanke lahko opravite v novem zavihku: Moji sestanki: tu potrjujete, ocenjujete in urejate sestanke za vse projekte. Izboljšali smo tudi povezavo z Outlookom.
• Delo projektnih vodij smo olajšali z možnostjo potrjevanja in ocenjevanja nalog v seznamu Moj 4PM – naloge.
• Posamezniki si prilagodijo vstopno stran – za naloge in mejnike določijo, ali želijo, da so prikazani na vstopni strani.

Seveda smo 4PM dopolnili s številnimi drobnimi izboljšavami, ki vam bodo olajšale vsakdanje delo z aplikacijo.
4PM smo obogatili tudi z večjimi funkcionalnimi moduli. Dodatne informacije in naročila na .


Potni nalogi
Potni nalogi so pomemben del vsakodnevnega poslovanja podjetja. Zato smo dopolnili 4PM z modulom, ki olajša in centralizira pripravo zahtevkov za potni nalog, ki jih pripravljajo zaposleni sami. Odgovorna oseba ima posebno nastavitev, da lahko potne naloge potrdi. Zaposlenec po vrnitvi s poti dopolni potni nalog z manjkajočimi podatki in ga pošlje v nadaljnjo obdelavo za izplačilo. Pred dokončno likvidacijo, odgovorna oseba potne naloge pregleda, uredi in jih z likvidacijo zaklene za urejanje. Možna je sinhronizacija potnih nalogov z ERP sistemom (MS Dynamics Navision).
Potni nalogi


Relacije med nalogami
Pri zahtevnejših projektih so pogoste povezave med nalogami: naloga 2 se lahko začne šele ko se naloga 1 konča. Pripravili smo enostaven modul, s pomočjo katerega boste lahko povezovali naloge med seboj.

Spremljanje nadur
Spremljanje opravljenega dela je pogosto povezno tudi z opravljanjem nadurnega dela. Zaposleni lahko preko osnovnega vnosnega obrazca beležijo nadurno delo, ki je tudi v vseh evidencah posebej označeno. Administrator vsakemu udeležencu določa fond nadur, ki jih potem uporabniki tudi koristijo, 4PM pa avtomatično preverja število opravljenih in izkoriščenih nadur.
Nadure


Kopiranje projektov
Tipične projekte, ki imajo vnaprej znane projektne parametre lahko z enim klikom kopirate. Vsaki kopiji lahko izberete, ali želite kopirati samo osnovne podatke, projektno ekipo, naloge, zadolžitve za osebe ali celo strukturo portala. Vodja projekta mora po kopiranju projekta le urediti podatke.

Sinhronizacija potnih nalogov, finančnih podatkov z MS Dynamics Navision
Povezava 4PM z ERP sistemom poenostavi spremljanje izvajanja projektov, opravljenega dela, saj se podatki v eno od aplikacij vnašajo samo enkrat, in se s pomočjo povezave samodejno pretočijo v drugo aplikacijo.

Pokličite nas, ali nam pišite na . Sporočite nam vaše uporabniške izkušnje in naročite nove funkcionalnosti ali svetovanje o vodenju vaših projektov.


pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice