Kako zmanjšati stroške dela?

datum: 01.04.2010

kategorija: sporočilo za javnost

Na OPTIMUM IT - prvi konferenci namenjeni optimizaciji poslovanja, ki je bila 1. aprila 2010 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, smo predstavili 4PM kot orodje, ki pomaga k optimizaciji poslovnih in projektih procesov v vsaki organizaciji.

Na konferenci so bile, med drugimi, predstavljene rešitve iz področji: IT Service management, virtualizacija, informacijska varnost, računalništvo v oblakih, poslovna analitika, dokumentacijski sistemi...

Udeleženci so lahko poslušali predavanje in tudi sami preverili učinkovitost 4PM na razstavnem prostoru.

Razstavni prostor 4PM na konferenci Optimum IT

Tomi Ilijaš in Vesna Kobal sta predstavila predavanje Kako optimizirati delovne procese in zmanjšati stroške dela? Seveda je 4PM odlično orodje, ki pomaga rešiti marsikatero težavo na tem področju.

Ali vaši zaposleni delajo prave stvari, na prav način? Ali lahko zmanjšate stroške dela in poiščete notranje rezerve z reorganizacijo? Ali so vaši zaposleni dovolj učinkoviti pri delu, ki ga opravljajo? Ali se organizacija lahko hitro prilagaja spremenjenim razmeram?

Projektno vodenje pomeni opredelitev ključnih nalog, faz, mejnikov, ki so potrebni za izvedbo projekta ali poslovnega procesa s pomočjo vnaprej določene matrike dela. Nalogam določimo osebe, ki jo bodo izvajale, časovni okvir, ki za izvedbo ter vsebino. Natančna struktura dela omogoča enostavno zbiranje podatkov o opravljenem delu v aplikaciji za informacijsko podporo vodenju projektov – 4PM: podatke posamezniki sproti vnašajo v aplikacijo. Zbrani podatki se pretakajo v različna, vnaprej pripravljena poročila, ki olajšajo spremljanje, ocenjevanje in primerjanje opravljenega dela. Izvozni modul pa olajša nadaljnje analize s pomočjo Excela.

Strukturirano spremljanje opravljenega dela omogoča poglobljene analize, ki vodstvu na vseh vpletenih ravneh olajšajo odločanje:
• posameznika: opravljeno primerjamo glede na določeno sistematizacijo.
• skupine: primerjave med posamezniki znotraj projektne ekipe (organizacijske enote)
• znotraj projekta: primerjava realizacije glede na plan
• med sorodnimi projekti oz. nalogami: primerjamo relacije posameznik – skupina znotraj projekta ter med projekti.
Analitični podatki so osnova za poslovne odločitve optimizaciji poslovnih procesov, prilagajanje procesov strategiji ter podlaga za samoevaluacijo in učenje posameznikov, spremembah načina dela, zamenjavi delovnih mest…


pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice