NOVO: Poročila za sofinancirane projekte in uvoz podatkov o plačah

datum: 02.02.2010

kategorija: sporočilo za javnost

4PM postaja nepogrešljivo orodje za vodenje projektov, ki jih sofinancirata EU in država. Tokratnih novosti bodo najbolj veseli prav uporabniki, ki uporabljajo 4PM za vodenje sofinanciranih projektov, kot so razvojno-investicijski projekti (npr. RIP 09), e-vsebine in projekti čezmejnega sodelovanja…

4PM smo dopolnili z dvema moduloma, ki poenostavita pripravo poročil o opravljenem delu in stroških dela:
• modul za uvoz plač in izračun urne postavke ter
• modul za generiranje poročil v Excelu.

Projektna poročila
Izvajalci sofinanciranih projektov so zavezani k rednemu poročanju o napredku: o vsebini, opravljenih aktivnostih, porabljenih sredstvih. Če na projektu sodeluje veliko oseb, je najbolj obsežna priprava časovnic: za vsako osebo, za vsak mesec je potrebno pripraviti seznam aktivnosti na projektu. Število opravljenih ur se mora ujemati s kadrovskimi evidencami, odsotnostmi, zaposleni lahko vsak dan delajo na sofinanciranih projektih največ 8 ur, itn. Potreba po transparentnosti podatkov se dodatno poveča, če oseba sodeluje pri različnih sofinanciranih projektih.


V 4PM smo vzpostavili sistem, v katerem so na enem mestu zbrani vsi podatki o delu na vseh projektih, odsotnostih in tudi službenih poteh. Pripravljeni pregledi olajšajo tako načrtovanje zasedenosti kadrov, spremljanje in tudi poročanje o stroških in aktivnostih.

Vodje projektov morajo poskrbeti za ustrezno razdelitev nalog in vnos finančnega plana, zaposleni evidentirajo opravljeno delo v enostavnem obrazcu v 4PM, za vse ostalo poskrbi spletno orodje za vodenje projektov 4PM.

V 4PM so zbrane predloge različnih poročil. Arcturjevi strokovnjaki pripravijo različne predloge poročil, jih povežejo z bazami vpisanih podatkov v 4PM. Uporabniki morajo le izbrati ustrezno predlogo poročila, določiti splošne parametre poročila in s klikom na gumb »poročilo« ustvariti poročilo. 4PM samodejno poišče vse vpisane podatke v aplikaciji, ki ustrezajo vnaprej določenim pogojem, in jih izpiše v excelovo poročilo, tabelo, npr. za RIP 09:
• Priloga 5.2: POROČILO ZAPOSLENEGA O OPRAVLJENEM DELU - ČASOVNICA
• Priloga 5.1.2: REKAPITULACIJA STROŠKA DELA (mesečni zbirnik poročil zaposlenega o opravljenem delu).
Generiranje projektnih poročil

Plače in urne postavke
4PM je tudi orodje za izračun stroškov dela na podlagi urne postavke za vse sodelujoče na projektu. Za izračun potrebujemo podatke o plačah zaposlenih, ki jih lahko za vsakega udeleženca vnesemo ročno ali uvozimo s pomočjo modula za uvažanje Excelovih tabel. Urne postavke povezujemo v različna obdobja, uporabimo lahko tudi različne možnosti obračuna za različne vrste projektov.

Podatki o plači in izračun urne postavke


pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice