Nove funkcionalnosti 4PM

datum: 05.02.2010

kategorija: sporočilo za javnost

4PM smo nadgradili z novimi funkcionalnostmi in ga oblekli v nov, bolj pregleden videz.

Uporabniki boste prvo spremembo opazili že ob vstopu v aplikacijo, saj smo spremenili videz. Nov 4PM je preglednejši in za uporabnike bolj prijazen.

Dodali smo nov pregled delo v obdobju, ki bo olajšal načrtovanje in spremljanje opravljenega dela. 4PM samodejno izračuna odstotek razpoložljivih ur v določenem obdobju in prikaže samo naloge, na katerih je bilo opravljeno delo.

Pomembna novost so nove vrste projektov, ki jih bomo še dodatno nadgrajevali, saj omogočajo zelo zahtevno vodenje projektov: Partnerski projekti, projekti South East Europe transnational cooperation projects ter projekti za nacionalne razpise eVsebine in RIP 09. Nove vrste projektov so primerne za vodenje in poročanje za zahtevne mednarodne projekte. Novosti bodo veseli tako prijavitelji projektov, mednarodni konzorciji, podjetja, agencije, ki vodijo projekte za druge, projektne pisarne.

Nove vrste projektov imajo prenovljen sistem za načrtovanje stroškov (večdimenzionalna analiza plana) in spremljanje realiziranih stroškov. Nadgrajene so urne postavke, ki so vezane na obdobja na nivoju projekta. Vnos projektnih stroškov vsebuje dodatna polja, med drugim tudi menjalne tečaje, na projektih boste lahko spremljali dinamične režijske stroške.

Za dodatne informacije nam pišite na
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice