4PM nova verzija

datum: 05.10.2009

kategorija: sporočilo za javnost

4PM smo dopolnili z novimi funkcionalnostmi: načrtovanjem zasedenosti in razporejanje nalog, nadgradili smo ocenjevanje nalog, dopolnjena je sinhronizacija z e-poštnim koledarjem, prilagodljiv delovni koledar, povezava z zemljevidom in dve novi vrsti projektov 4PM RIP 09 in 4PM eVsebine.

Načrtovanje zasedenosti zaposlenih
Številne organizacije se srečujejo z težavami pri načrtovanju zasedenosti zaposlencev. To je pomembno tako pri načrtovanju novih projektov kot tudi pri spremljanju izvajanja nalog. Uporabnikom 4PM je na voljo enostavna in pregledna rešitev, ki olajša razporejanje nalog in pregled obremenjenosti posameznikov in ekip.

Načrtovanje zasedenosti zaposlenih

Načrtovanje poteka projekta
Sodelovanje med organizacijami, prepletanje nalog, skupno delo oseb iz različnih organizacij zahteva še več spremljanja izvajanja številnih nalog. 4PM omogoča projektnim vodjem, da z enega mesta načrtujejo in spremljajo izvajanje nalog, ki jih opravljajo različne organizacije. Tako smo se še enkrat izognili dvojnim evidencam in dvojnemu delu.
Te novosti bodo posebej veseli v organizacijah, ki sodelujejo v kompleksnih projektih s številnimi projektnimi partnerji. Med te prav gotovo sodijo številni nacionalni in mednarodni, evropski projekti.

Ocenjevanje nalog
Pomemben vidik vodenja projektov je končna ocena in analiza posameznega projekta, projektne ekipe, posameznikov in nalog, ki jih opravljajo. Prav možnost samoocenjevanja in učenje na podlagi lastnih izkušenj je pogosto zanemarjena, zaradi obilice dela ali pomanjkanja časa. Zdaj lahko uporabniki 4PM z enim klikom sproti ocenijo vsako nalogo na projektu. Tako bo tudi končna ocena in analiza projekta lažja.

Sinhronizacija z Outlookom

Možnost sklicevanja sestankov v 4PM smo dopolnili s povezavo z Outlookom. Osebe, ki jih povabimo na sestanek s pomočjo 4PM, dobijo povabilo tudi v svoj poštni odjemalec (Outlook). Ko oseba povabilo sprejme, se to shrani v osebni koledar v Moj4PM. Projektni vodja ali odgovorna oseba lahko spremlja stanja povabil na sestanek: kdo je udeležbo na sestanku potrdil in kdo je zavrnil.

Dve novi vrsti projektov: eVsebine in RIP 09
Arctur je uspel s prijavo projekta na razpisu »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP09« in dveh projektov na razpisu »Javni razpis za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010«. Zato bomo spletno aplikacijo 4PM dopolnili tako, da bo olajšano administrativno vodenje projektov in priprava številnih poročil za tovrstne projekte.
Če želite predstavitev vodenja projektov za RIP 09 ali e-vsebine in e-storitve, nas pokličite na 05 333 15 65 ali nam pišite na .

Manjše izboljšave
Nova verzija 4PM omogoča tudi prilagajanje delovnega koledarja potrebam vsake organizacije. Tako si lahko sami določite delovne in dela proste dni.
Imenik poslovnih partnerjev smo dopolnili z zemljevidom, ki pokaže na kateri lokaciji se organizacija nahaja.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice