Vodenje razvojno-investicijskega projekta RIP 09

datum: 17.08.2009

kategorija: sporočilo za javnost

Vodenje razvojno-investicijskega projekta RIP 09 s pomočjo spletne aplikacije za vodenje projektov 4PM

Program:
Vodenje razvojno-investicijskega projekta RIP 09 po zahtevah Tehnološke agencije Slovenije:
• Spremljanje stroškov glede na finančni načrt: po aktivnostih in po nosilcih.
• Priprava podatkov za poročanje in za zahtevke za izplačila.
Praktični prikaz vodenja projekta RIP-09 s pomočjo spletne aplikacije 4PM

Delavnica je namenjena:
podjetjem (nosilna in partnerska podjetja), ki so bila izbrana na razpisu RIP-09: projektnim vodjem, vodjem razvoja, vodjem kontrolinga, članom projektnih pisarn, članom podpornih vodstvenih ekip …

Predavajo:
Tomi Ilijaš, direktor, Arctur, d. o. o.,
Zdravko Kozinc, direktor, Alianta, d. o. o.,
Vesna Kobal, produktni vodja 4PM, Arctur, d. o. o.

Termin in lokacija delavnice:
četrtek, 3. september 2009, ob 14.00 v multimedijski predavalnici na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

Informacije in prijave:
Arctur, d. o. o.
e-pošta:
telefon 05 333 15 65, GSM: 041 400 967

Dodatne informacije na www.4pm.si.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice