Nove funkcionalnosti 4PM

datum: 24.02.2009

kategorija: sporočilo za javnost

Objavili smo novo različico spletne aplikacije za projektno vodenje 4PM, ki smo ji dodali številne novosti in izboljšave.


Vodenje projektov s 4PM bo odslej še lažje, saj smo vgradili grafične preglede v ganotgramu. Gantogram omogoča spremljanje projektov po fazah, nalogah in mejnikih v logičnem časovnem zaporedju v določeni časovni enoti (po mesecih, tednih ali dnevih). Iz prikaza je razvidno, koliko časa traja posamezna faza, kolikšen del naloge je bil že opravljen (na podlagi že vpisanih ur in potrjenih zaključkov nalog), koliko je še potrebno narediti, kateri mejniki so bili doseženi…Projektni portal je namenjen shranjevanju in izmenjavi različnih vrst dokumentov. Razvili smo napreden repozitorij dokumentov, ki omogoča uporabnikom natančno spremljanje zgodovine datotek na portalu – kdo je do njih dostopal, kdo jih je popravljal, kolikokrat so bile prenesene … V repozitorij lahko odlagamo več datotek hkrati, različnih oblik zapisov (doc, xls, jpg, pdf…). S pomočjo projektnega portala ni več potrebna nepregledna in neučinkovita izmenjava dokumentov po e-pošti in drugih oblikah prenosa podatkov (CD-romi, USB ključi…) – najnovejša različica priponke je vedno dostopna vsem udeležencem projektne skupine.

Na projektih pogosto sodelujejo stalne delovne skupine. Zdaj 4PM omogoča enostavno oblikovanje delovnih skupin, saj lahko vnaprej določimo, katere osebe so vključene v skupino. Na projekt dodamo večje število oseb z enim samim klikom: potrditi moramo samo še njihove vloge in medsebojna razmerja.

Novo verzijo 4PM odlikujejo tudi številne izboljšave: poenostavili smo vnos organizacij in oseb v aplikacijo; dodali smo možnost sistematizacije delovnih mest, ki bo omogočala kasnejšo analizo dela; omogočen je izvoz in uvoz podatkov v oz. iz Excela.

Projektni vodje bodo veseli tudi dopolnjenih vodstvenih pregledov, saj smo splošnim pregledom dodali nove podatke in tudi hitre grafične ponazoritve finančnega stanja projektov ter opravljenih nalog. Tudi urejanje poteka projekta in dodajanje posameznih nalog je enostavnejše.
Večina uporabnikov je posebej navdušena nad »priljubki« - to so bližnjice do pogosto uporabljenih pregledov, ki si jih vsak uporabnik prilagodi svojim potrebam.

Vsem uporabnikom želimo veliko užitkov pri vodenju projektov s 4PM.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice