4PM Delovni nalogi

datum: 13.08.2018

kategorija: sporočilo za javnost

Preglednemu vodenju projektih ur zaposlenih na projektu smo dodali nove modul 4PM Delovni nalogi.
Integrirano s projekti in nalogami, pregledi kdo je kaj delal, kdaj in koliko časa, integrirano s 4PM Potni nalogi, pregled nad opravljenimi in obračunanimi urami, materiali...

Odgovorna oseba odpre nalogo v 4PM, ki jo sodelavci uporabljajo za poročanje o opravljenem delu: npr. evidenca rednih mesečnih storitev kot je npr. redno vzdrževanje, evidenca posebnih zahtevkov ali storitev po naročilu stranke…

Konec meseca najprej pripravi izpis poročila o opravljenih storitvah in dobavljenih materialih. Po potrebi lahko uredi ali dopolni vpise dela in pošlje naročniku v potrditev.

Za potrjeno poročilo delovnega naloga pa na koncu pripravimo še končni obračun delovnega naloga, ki lahko vključuje različne urne postavke (glede na opravljeno delo, nadure, praznike) za različne stranke, pavšalne zneske in tudi anekse.

Z vklopom licence omogočimo samostojno ustvarjanje delovnih nalogov za obračun storitev pri strankah.

Hitro, transparentno in vedno ažurno.

Vgrajeni izvozi PDF, Excel...

Priprava poročila DNPregled poročil DNPriprava obračuna DNDN povzetek obračuna

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice