4PM kot podpora za vodenje projektov LAS

datum: 23.05.2018

kategorija: sporočilo za javnost

Kako v 4PM vodite izvajanje operacij (19.2), dejavnosti sodelovanja LAS (19.3) in vodenje LAS (19.4)
Spremljanje stroškov, izdelava predpisanih časovnic, spremljanje rokov in urejena dokumentacija.


V 4PM lahko vodite projekte:

Podukrep 19.2  Izvajanje posameznih operacij

 • Spremljanje stroškov, oddaja zahtevkov
 • Urejena in varna dokumentacija za vsako operacijo

Podukrep 19.3 - Dejavnosti sodelovanja LAS

 • Koordinacija partnerstva
 • Orodje za podporo komunikaciji
 • varna hramba in izmenjava dokumentacije
 • vodenje stroškov
 • priprava zahtevkov za izplačila

Podukrep 19.4 – vodenje LAS

 • Planiranje in spremljanje stroškov ter priprava zahtevkov po obdobjih
 • Izdelava časovnic zaposlenih na LAS
 • razvrščanje tekočih stroškov in stroškov animacije
 • vodenje operativnih stroškov
 • stroški mreženja, promocije in upravljanja LAS
 • stroških osebja
 • priprava podatkov za zahtevke za izplačila
 • dokumentni sistem za urejeno in varno hrambo vseh dokumentov in dokazil

4PM za LAS pomeni pridobitev za vse vključene:

 • Zmogljivo orodje za vodenje in spremljanje izvedbe številnih LAS projektov in lastnega dela: spremljanje dela, financ; urejena projektna dokumentacija, spremljanje kazalnikov in mejnikov.
 • Urejeni podatki so hitro pripravljeni za poročanje.
 • Vodstvu LAS omogočite pregled nad projekti.
 • Vaši sodelavci imajo orodje za skupinsko delo, izmenjavo dokumentov in poročanje o delu.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice