Časovnice Interreg v 4PM

datum: 22.11.2017

kategorija: sporočilo za javnost

4PM smo pripravili za spremljanje stroškov dela in hitro izdelavo časovnic (dnevna časovnica) v okviru programov Interreg. Obrazec je pripravil nacionalni organ Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Poglejte video, kako je to enostavno v 4PM.

4PM podpira spremljanje stroškov zaposlenih in izdelavo dnevnih časovnic v okviru programov Interreg.

Kako izpolnjujemo časovnice INTERREG v 4PM?

V 4PM vnesemo načrt projekta

 1. 4PM vnesemo načrt projekta INTERREG – vprašajte po nadgradnji licence
 2. Določimo projektno ekipo, določimo % zaposlenosti na projektu, metodo izračuna urne postavke in
 3. V terminskem načrtu projekta (naloge in mejniki) povežemo delovne sklope z dejavnostmi (nalogami) in sodelavci.
 4. Uredimo finančni načrt po delovnih sklopih (finance / plan stroškov).

Načrt Interreg Projekta v 4PM Urejanje ekipe na interreg projektu

Ko je načrt projekta v 4PM, lahko začnemo s spremljanjem realizacije.

 1. Projektni sodelavci (sproti) poročajo o opravljenem delu in porabljenem času na projektnih nalogah.
 2. V isti obrazec vpisujemo tudi delo na drugih projektih in odsotnosti.
 3. 4PM vsebuje številne kontrole in nastavitve, ki zmanjšajo možnost napak in skrajšajo čas za adminsitracijo.
 4. Ko je mesec zaključen, vpisi dela urejeni in pregledani, lahko nadaljujemo.
 5. S pomočjo enostavne tabele (predloga) uvozimo podatke o plačah v 4PM.

Poročanje o opravljenem delu in izpolnjevanje časovnice Interreg

Sedaj je čas za čarovnijo 4PM.

 1. V izvozih je pripravljena uradna predloga za vse projekte Interreg. Izberi osebo in klikni izvoz.
 2. 4PM napolni čarovnico s podatki: naziv projekta, upravičenec, zaposlen… delo na drugih projektih, iz dnevnih vpisov prepiše vse opise dela, ure in jih razporedi na prave delovne sklope. V naslednjem koraku izpolni še vsa polja s podatki o plači posameznika in izračuna upravičene stroške za projekt.
 3. Časovnica je pripravljena za tiskanje in podpis.

Tiskanje dnevne časovnice interreg

Administrator projekta lahko:

 • sproti spremlja pravilnost vnosov v časovnicah za sodelavce,
 • dopolni ali uredi manjkajoče podatke
 • porabo sredstev glede na finančni načrt: po delovnih sklopih, po nalogah, osebah, mesecih...

Pregled mesečnih vpisov posameznika Spremljanje realizacije Interreg po delovnih sklopih

Ko je čas za oddajo poročila, administrator z nekaj kliki pripravi poročila za tiskanje – za celo obdobje, za vse sodelavce na projektu.

Tiskanje dnevne časovnice interregMesečno poročanje

4PM poskrbi, da so vsi podatki vneseni v prava polja v predpisanem obrazcu:

 • podatki o sodelavcih na projektu
 • podatki iz dnevnih vpisov dela glede na določene delovne sklope in aktivnosti
 • razdelitev stroškov dela posameznika po posameznih delovnih sklopih
 • podatki iz plač in izračun urne postavke
 • in tudi podatki o delu na ostalih projektih, ki jih spremljate v 4PM.

Vas zanima, kako deluje?

Pišite na ali nas pokličite na 041 400 945.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice