Časovnice za EU projekte in izračun stroškov dela

datum: 09.11.2016

kategorija: sporočilo za javnost

Ste prejemnik EU sredstev. Zdaj pa porabljate čas, denar in živce z ročnim izpolnjevanjem EU časovnic? 4PM je prava rešitev.

4PM preverjeno pomaga pri optimizaciji izdelave časovnic za EU projekte in spremljanju stroškov dela. Kako?

V 4PM postavite projektni načrt iz prijavnice:

 • določite strukturo delovnih sklopov in aktivnosti
 • vnesete finančni načrt, stroškovne kategorije in stopnje sofinanciranja
 • izberete način izračunavanja stroškov dela: mesečne urne postavke, letne urne postavke (izračunane iz podatkov o plačah), fiksne urne postavke

In začnete s spremljanjem izvedbe projekta.

Sodelavci na projektu:

 • poročajo je za vse projekte enako, ne glede na zahteve organa upravljanja (EU, SVRK...) - enoten obrazecPoročanje o delu - prenovljen obrazecTedensko poročanje o delu
 • imajo vedno pri roki podatke o planiranih/poročanih urah, limitu
 • poročajo samo na naloge/aktivnosti, ki jih vnaprej določi koordinator ali administrator projekta
 • na enak način poročajo tudi o odsotnostih in neprojektnem (rednem) delu - mesečni pregledMesečni pregled dela
 • uporabljajo isto orodje za poročanje in skupinsko delo.
 • vsak podatek je v sistem vnesen enkrat.

Koordinatorji in administratorji projektov

 • vnaprej postavijo projektni načrt v 4PM, ki ga lahko poljubno popravljajo - vse spremembe so takoj dostopne uporabnikom.
 • določijo dnevne omejitve posameznikom
 • določijo omejitve posameznikom na nivoju nalog, delovnih sklopov
 • uporabljajo številne nastavtive, ki preprečujejo napake (npr. poročanje ur izven delovnika, poročanje dela za dva projekta - dvojno sofinanciranje).
 • lahko urejajo časovnice tudi za sodelavce
 • Stroške imajo vedno pod kontrolo.
 • Poročila - časovnice so pripravljene za tiskanje z nekaj kliki.

Že pripravljene časovnice:

 • časovnica Evropsko teritorialno sodelovanje (SVRK) in zbirnik regresa
 • interreg Srednja Evropa (SVRK)
 • splošna EU časovnica (projektna in mesečna) - EC
 • LIFE časovnica
 • časovnica Evropski socialni sklad (ESS)
 • časovnica Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)
 • norveški finančni mehanizem (SVRK)

 

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice