4PM novosti v 3.1

datum: 15.09.2016

kategorija: sporočilo za javnost

Ekipa 4PM je imela vroče in delovno poletje. Pripravili smo številne novosti in izboljšave:

Več-projektni dinamični gantogram

Omogoča hiter vpogled v časovni potek vaših projektov, enostavno premikanje po časovni premici, prilagajanje prikaza glede na različne filtre.

Multi-projektni gantogram

4PM nepogrešljivo orodje za sofinancirane projekte

Povezava plana zasedenosti virov, urnih postavk in finančnega plana

Stroške zaposlenih lahko planiramo s povezavo članov projektne ekipe, veljavno urno postavko posameznika na projektu in obdobjem. Z določitvijo števila ur, ki jim ima posameznik na voljo za delo na projektu, in izračunom stroška dela posameznika določimo tudi zgornjo mejo porabe časa posameznika na projektu. Projektna pisarna ima takojšen vpogled tudi v zasedenost posameznika za delo na drugih projektih.

Načrtovanje stroškov zasedenosti ekipa in urna postavka posameznka

Pregled plana zasedenosti ekipe

Spremljanje dela 

Nekateri projekti zahtevajo poročanje o opravljenem delu v različnih enotah: po urah, dnevih, človek/mesec. 4PM  preračuna vpisane ure vseh članov projektne ekipe v enoto ČM za različne organizacije. Če 4PM uporabljajo tudi partnerji, ki ne poročajo z vpisom dela v časovnice, lahko v 4PM vpišejo samo vsote za posamezno organizacijo: število ur in vrednost. Rezultat je hiter vpogled na opravljeno delo po fazah (WP, DS), mesecih in ČM.

Pregled realizacije dela po fazah

Realizacija stroškov dela je vedno usklajena s finančnim načrtom, časovnicami posameznikov (porabljene ure), njihovimi urnimi postavkami in časovnim načrtom projekta (v gantogramu).  Različni pregledi in poročila so pripravljeni z nekaj kliki, saj so vsi podatki urejeni.

Pregled realizacije dela (ure) in stroškov po fazah (WP-jih)

Urne postavke in pregledi plač 

S 4PM tudi spremljanje stroškov dela ni več problem. Uporabnik 4PM pripravi pravilne vhodne podatke o plači članov ekipe, ki jih uvozi v 4PM. Projektom lahko določimo različne formule za izračun urnih postavk (mesečna urna postavka, povprečna letna urna postavka, fiksna urna postavka…), ki veljajo tako za posameznike kot projekte iz različnih programov. Pregledno in hitro, brez nepregledne množice tabel in formul.

Pregled plač in izračuni urnih postavk

Budget projekta

Vnos budgeta pomaga pri pripravi več-letnih planov projekta.

Nov model projekta Interreg Srednja Evropa

Prilagoditve časovnic  in zbirnik regresa. Vedno več programov zahteva poleg dnevne projektne časovnice tudi poročila o porabi časa na drugih projektih. 4PM poskrbi, da so podatki v časovnici urejeni, podatki o plačah in izračuni stroškov pravilno obračunani in pripravljeni za tisk v predpisanih oblikah.

Pošiljanje e-pošte ekipi iz 4PM

4PM je več kot orodje za vodenje projektov, je orodje, ki podpira skupinsko delo. Izboljšali smo uporabniški vmesnik za skupinsko delo in pošiljanje obvestil iz 4PM vnaprej pripravljenim skupinam. Iz 4PM lahko pošiljate sporočila preko komentarjev na nalogah, komentarjev na projektih, iz dokumentnega sistema (pošiljanje povezav do dokumentov), ali iz obrazca za vpis dela.

Pošiljanje e-pošte iz 4PM in izbiranje prejemnikov

Nastavitve projektov

Vsak projekt lahko nastavite glede na vaše potrebe, zahteve sofinancerjev ali način dela v vašem projektnem partnerstvu.

Nastavitve projekta

Nove integracije

4PM mora poenostaviti delo, vnos podatkov pa mora biti čim bolj enostaven.

Vasco

Iz računovodskega sistema Vasco uvažamo podatke o prejetih fakturah, avtorskih pogodbah, potnih nalogih (izdajatelj, datum računa, vrednost, priloge …) – v 4PM jih opremimo z manjkajočimi podatki, ki so potrebni za poročanje o upravičenih stroških (npr. faza, kategorija stroška, odstotek sofinanciranja ipd.).

Integracija Vasaco

Špica - Time & Space

Registracija časa Time & Space – prenos kontrolnih podatkov o prisotnosti na delovnem mestu, o odsotnostih (dopust, bolniška, nega, službena pot…). Podatki so pomembi za poročanje o delu na sofinanciranih projektih, uporabnikom ni treba vnašati podatkov, ki so že obdelani v sistemu Time & Space (Špica)

Nove nastavitve:

  • Izkop avtomatskega mejnika ob vnosu novega projekta oz. faze
  • Izklop ocenjevanja s pošiljanjem ocene naloge po e-pošti
  • Novi uporabniki – določitev jezika aplikacije
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice