Prvi 4PM uporabniški forum - predstavili smo novo verzijo 2.6

datum: 17.12.2014

kategorija: sporočilo za javnost

Na prvem 4PM uporabniškem forumu smo predstavili novosti iz verzije 2.6. Forum so uporabniki 4PM izkoristili za izmenjavo izkušenj in prijetno druženje.

Med pomembnejšimi novostmi izpostavljamo:

Prenovljen obrazec za vnos ur in poročanje o delu

Obrazec ima sodobno, bolj prijazno obliko, manj klikov in hitrejše delovanje. Hkrati z vpisom opravljenega dela lahko obvestite vodstvo ali sodelavce in si izmenjate informacije preko komentarjev, opravljeno nalogo pa hkrati tudi zaključite.

Poročanje o delu - prenovljen obrazec

Prenovljeni obrazci za naloge, mejnike in sestanke

Načrtovanje nalog je enostavnejše, zadolžitev lahko dodate tudi osebi, ki še ni vključena v projektno ekipo - obrazec vključuje bližnjico od zavihka ekipa. Izmenjava komentarjev in dokumentov je pregledna in sledljiva skozi čas.

Obrazec vključuje vse pomembe funkcionalnosti, ki jih potrebujete pri delu z nalogami: od načrtovanja in urejanja osnovnih podatkov, načrtovanja zasedenosti zadolženih, vpisovanja in izmenjave komentarjev, dokumentov, vpisa ur, do zaključevanja in ocenjevanja zadolžitev.

Naloge v 4PM - prenovljen obrazec

Premikanje nalog med fazami

Včasih se projekt spremeni in je treba "premakniti naloge" iz ene faze na drugo. Nalogo enostavno "primete" in jo prenesete v drugo fazo. Pravilno načrtovanje projekta olajša tudi kasnejše spremljanje, spremembe v načrtu niso več "komplicirane". Hkrati prenesete vse povezane vpise dela in stroške.

Premikanje nalog in urejanje projektne strukture

Premikanje obrazcev

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste imeli odprto okno, npr. vnos ur, nalogo..., pod oknom pa so se skrivale pomembne informacije. V novi verziji lahko vsa okona premikate po zaslonu.

Nastavitve obveščanja

Posameznik si lahko določi privzeto osebno nastavitev obveščanja - komu želi poslati določeno sporočilo.

Za pomoč pri izvedbi 4PM uporabniškega foruma se zahvaljujemo našim partnerjem in zvestim uporabnikom, podjetju Xlab, ki nam je omogočil prostore in tudi uporabo aplikacije ISL Groop za oddaljeno spremljanje foruma.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice