Ali veste, kaj delajo vaši zaposleni?

datum: 30.07.2014

kategorija: sporočilo za javnost

Člani ekipe uporabljajo isti sistem za spremljanje nalog, za skupinsko delo in poročanje o delu.

  • Kaj delajo zaposleni: katere naloge, na katerih projektih?
  • Koliko časa porabijo?
  • Ali delajo prave stvari?

S 4PM je poročanje o delu hitro in enostavno. Vodje določajo kdo, kaj in kdaj lahko dela/poroča na njihov projekt. Člani ekipe uporabljajo isti sistem za dnevno spremljanje nalog, za skupinsko delo in poročanje o delu. Vnos je enkraten, 4PM pa poskrbi, da so ure pravilno upoštevane med stroški dela in pri realizaciji nalog ...

Projektno delo

Poročanje

Opravljeno delo na nalogi beležimo v enostavnem obrazcu. Ko oseba vpiše opravljene ure na nalogi, 4PM poskrbi, da so:

  • porabljene ure upoštevane v realizaciji projekta – planirane in opravljene ure, izračun predvidenih zamud, ocena realizacije;

Projeknto delo - plan in realizacijadodeljene in opravljene ure<br />
ocenjena in izračunana realizacija

  • ure upoštevane v stroških dela – s pomočjo urnih postavk;

Projektni stroški dela

  • o napredku dela obveščeni vsi udeleženci – vpisovanje komentarjev, status naloge.

Naloge: skupinsko delo z izmenjavo komentarjev in dokumentov

  • ure pravilno prikazane v časovnicah (poročanje)

Enkratni vnos podatkov zmanjša obseg dela, saj ni več dvojnega vnašanja podatkov.

Pregled nad opravljenim delom na različnih projektih, odsotnostmi, je dostopen takoj, na enem mestu, možnost napak pa je bistveno manjša. Časovnice za poročanje so pripravljene sproti, z nekaj kliki urejene in pripravljene za poročanje. Zakaj je pomembno poročanje o delu? Samo-evidenca porabe časa prispeva k večji učinkovitosti zaposlenih. Podatki omogočajo transparenten vpogled v delo, odkrivanje odstopanj od pričakovanih načinov dela, spremljanje kakovosti dela in odkrivanje notranjih virov. Celovito spremljanje delovnega časa zmanjša administracijo, zbiranje ter urejanje podatkov. Zaposleni imajo pregled nad svojim delovnim časom, vodstvo pa ažuren vpogled v realizacijo projektov in delo vseh zaposlenih.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice