Integracije

Integracije 4PM z drugimi IT sistemi

4PM lahko povežemo z različnimi informacijskimi sistemi.

 • enostavnejše obvladovanje velikega števila projektov, nalog,
 • zmanjšajo število napak,
 • različni sistemi so bolj povezani in usklajeni - podatki so urejeni in ažurni.
 • lažji prenos projektnega znanje med projekti in oddelki,
 • manj podvajanja opravil in optimalna izraba delovnega časa.

4PM Arhitektura

Obseg integracije določimo glede

 • na vsebino podatkov (kateri podatki se prenašajo) in
 • možnosti, ki jih ponuja drugi informacijski sistem.

Obseg integracije je možno prilagajati glede na dejanske potrebe stranke.

Smer komunikacije:

 • podatki iz drugega IT sistema v 4PM ali
 • podatki iz 4PM v drug sistem

Načini povezav:

Priprava izvoza v Excel.Iz vidika 4PM je to najhitrejša rešitev, ki sicer zahteva ročno delo (uvoz podatkov).

Avtomatiziran prenos z datotekami. 4PM generira dogovorjen xls, ga shrani na vnaprej določeno mesto, druga aplikacija ga pa uvozi. Vnaprej je treba določiti pravice in lokacije za zapis te datoteke.

Spletna storitev. Določiti je treba način povezave (katera aplikacija kliče, kako pogosto), kateri podatki se prenašajo (novosti, spremembe…). Podatki so ažurni, ni človeškega faktorja. Težave se lahko pojavijo, če pade povezava med strežnikih.

 • Aktivna spletna storitev, 4PM sproti ob vnosu projekta pošlje podatke v drug sistem.
 • Pasivna spletna storitev, podatki se, glede na določen urnik, prepisujejo v aplikacijo. V 4PM pripravimo podatke, pogostost prenosa določijo v drugi aplikaciji.

Močnejša integracija aplikaciji: drugi aplikaciji omogočimo bralno povezavo neposredno na bazo (polja, ki so označena za prenos). Podatki so ažurni

Nekaj primerov integracij:

SAP, NAVISION, AX - ERP sistemi

 • projektne finance iz programa v 4PM
 • opravljeno delo (poraba časa po projektih) iz 4PM v SAP
 • potni nalogi iz 4PM v Navision

VASCO, LARGO, HAKL, UPKO, SAOP, PROBIT - računovodski sistemi

 • projektne finance iz računovodskega programa v 4PM: prejete fakture, avtorski honorarji, potni nalogi

Time & Space  (Špica) - sistemi za beleženje prisotnosti na delovnem mestu

 • dnevna prisotnost posameznikov, odsotnosti (dopusti, bolniške, službene odsotnosti)
 •  

Povezovanje z drugimi sistemi

 • imenik  uporabnikov (AD, LDAP): preverjanje uporabniškega imena in gesla, uvoz podatkov
 • pošta: pošiljanje sporočil, sklicevanje sestankov, opomnikov, obveščanje o novih nalogah, spremembah, zaključkih…
 • uvoz in izvoz podatkov v Excel, PDV - vnaprej pripravljena poročila
 • spletni servisi, API (web service)
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice