Dodatki


 

Potni nalogi

Izdelava in obračun potnih nalogov, povezovanje potnih stroškov s projekti. Več preberite tu.

Potni nalogi

Dopusti

orodje za enostavno evidentiranje in upravljanje z razpoložljivim dopustom: zahtevki za dopust, potrjevanje, evidence. Več o modulu dopusti na voljo tu.

Pregled in načrtovanje dopustov

Nadure

uporabniki evidentirajo nadurno delo: projektno, neprojektno delo in upravljajo z nastalimi nadurami (koriščenje nadur). Modul nadure je opisan tu.

Pregled nadurnega dela v 4PM

Dokumentni sistem

Kot samostojni modul ali integriran v vse dele projektnega vodenja. 

Projektni dokumentni sistem - podrobnoNapredni dokumentni sistem v 4PM

Sofinancirani projekti

zmogljivo orodje za vodenje in poročanje za različne vrste sofinanciranih projektov (posebne stroškovne kategorije, prilagojena poročila).

Posebne prilagoditve za: FP7 (EU 7th financial programme), Čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija, Kompetenčni centri, Centri odličnosti, E-vsebine …

4PM mobile

Vodstveni pregledi za hitro oceno projektov in sodelavcev.

4PM mobile - vstopna stran prikazuje število projektov po zamudi, finančni realizaciji in prioriteti 4PM mobile - gantogram

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice