Upravljanje z nalogami

Naloge - vse kar potrebujete za dobro delo - na enem mestu!

  • vsi podatki za dobro opravljeno nalogo: rok, vsebina in obseg dela, prioriteta, sodelavci...
  • poročanje o porabljenem času
  • pripenjanje dokumentov
  • vpisovanje komentarjev in obveščanje o delu na nalogi v ekipi - skupinsko delo in komunikacija
  • povezava s seznamom aktivnosti omogoča enostavne analize

Hkratno delo na več projektnih nalogah zahteva pregled nad načrtovanimi, razporejenimi in izvajanimi nalogami.

Naloge v 4PM

Tipi nalog

Statusi nalog

Napredek

naloge dodeljena ocenjen
mejniki sprejeta / zavrnjena izračunan
sestanki opravljena dodeljene / opravljene ure
faze zaključena  

Pregled moje naloge

4PM podpira individualno upravljanje z nalogami in usmerja fokus uporabnikov:

  • Pregled nalog, ki so vam dodeljene.
  • Pregled nalog, ki ste jih dodelili in jih morate spremljati / voditi.

Omogoča dostop do vseh relevantnih informacij, povezanih z nalogo: dodeljene in opravljene ure, koliko ur je še na razpolago, prioriteto, itd.

Moj 4PM Hitri dosop do nalog

Načrtovanje nalog

Pravilen pristop k načrtovanju nalog pomeni višjo učinkovitost. Načrtovanje projektnih nalog v 4PM je enostavno, zadolženi so o novi zadolžitvi obveščeni avtomatsko, tudi preko e-pošte.

Upravljanje z nalogami

  • Stanje opravljenih in načrtovanih nalog ter primerjave.
  • Analize nalog po projektih, posameznikih glede na datum ali druge parametre.

Prikaz nalogeVnos nove naloge

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice