Stroški dela

Interni stroški dela so v storitvenih organizacijah eden ključnih stroškov, ki vplivajo na finančno realizacijo projekta.

  • 4PM vključuje povezavo med finančnim načrtom in načrtom projektnih aktivnost (nalogami).
  • Posamezniki imajo določene urne postavke.
  • Vsaka poročana ura v 4PM se takoj pozna v finančni realizaciji projekta.

Upravljanje urnih postavk

4PM prilagodite vašim potrebam:

  • urna postavka za posameznike glede na tip projektov (interni, tržni, sofinancirani...)
  • enotna urna postavka na nivoju projekta
  • urne postavke glede na projektne zahteve
  • Uvoz podatkov o plačah, iz katerih 4PM izračuna urno postavko in jih poveže s projekti.

Posamezniki v 4PM sproti evidentirajo porabljen čas na projektnih nalogah. To omogoča analitičen, transparenten in ažuren pregled finančnega stanja projektov.

Določanje urnih postavk

Ključna funkcionalnost 4PM je sprotna evidenco dela posameznikov.  Tako dobimo dober, vnaprej strukturiran in ažuren pregled finančne realizacije projektov.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice