Projektna ekipa

4PM pomaga pri optimalni razporeditvi in obremenitvi sodelavcev. Le tako so lahko projekti zaključeni v časovnem in finančnem okviru.

4PM je fleksibilno orodje, ki podpira razvejano, večnivojsko projektno organizacijsko strukturo in tako zagotavljate nemoten potek projektnega dela.

Določanje projektne ekipe v 4PM

4PM je okolje, v katerem projektna ekipa

Projektna komunikacija

Zasedenost virov

Pregled nad zasedenostjo zaposlenih pomeni ustvarjati optimalen potek procesov do uspešnega zaključka. 4PM omogoča pregled nad zasedenostjo v obdobju in podpira prilagajanje v razporejanju zadolžitev in izvajanju aktivnosti:

  • Hiter pregled nad obremenjenostjo članov projektnih ekip s projekntimi nalogami.
  • Pošteno in učinkovito razporejanje nalog.
  • Manjše tveganje, manj stresa, večja učinkovitost.

Načrtovanje zasedenosti zaposlenihPregled plana zasedenosti ekipe

Zunanji viri

Multiprojektno okolje zahteva tudi različne projektne ekipe, pri čemer večkrat sodelujejo zunanji izvajalci. 4PM zagotavlja enostavno rešitev:

  • vključite v 4PM naročnike, izvajalce, podizvajalce, agencije ali druge zunanje član
  • enostavno urejanje s pravicami dostopa do tistih informacij, ki jih ti potrebujejo (omejen bralni dostop zunanjih sodelavcev - gost).

Spremljanje urnika in dopustov

S pomočjo koledarjev lahko v 4PM spremljate zasedenost svojih virov. Prav tako imate pregled nad njihovimi odsotnostmi in dopusti, ki dovoljuje boljše načrtovanje (projektnega) dela.

Pregled in načrtovanje dopustov

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice