Projektne finance

V 4PM je ažuren pregled stroškov dela, potnih stroškov ter ostalih stroškov na projektih vedno dostopen. Načrtovanje, spremljanje in analiziranje stroškov ter prihodkov ni več niti zahtevno niti zamudno opravilo.

Vpogled v stanje projekta

Načrtovanje stroškov

4PM je enostavno orodje za načrtovanje projektnih stroškov. Prilagodljivo:

  • internim organizacijskim procesom.
  • obdobjem.
  • projektni strukturi...

Finanačni plan stroškov

Spremljanje finančne realizacije

4PM omogoča nadzor nad finančnim stanjem in zmanjša tveganje za neuspeh projekta:

  • Enostavno evidentiranje projektnih stroškov in prihodkov daje vpogled na finančno stanje projekta.
  • Spremljanje realizacije plana pomaga pri odpravi tveganja in prepoznavanju težav, pri postavljanju prioritet in strateških odločitvah.
  • Personalizirano spremljanje podatkov: prikazi finančne realizacije glede na vaše potrebe in želene analize.
  • Enostaven uvoz ali izvoz podatkov iz Excel tabel in drugih sistemov.

Vedeti, kakšno je razmerje med načrtovanim in porabljenim budžetom v vsakem trenutku, pomeni ključno informacijo za vsakega projektnega vodjo in vodstvo podjetja.

Projektni stroški dela Realizirani stroški - računi

Projektni denarni tok

Vodja projekta lahko napove načrtovane stroške in prihodke na projektu, ki jih poveže s posameznimi aktivnostmi (npr. nalogo, mejnikom...).

Načrtovanje finančnega toka na projektu

Načrtovanje, spremljanje in analiziranje stroškov ter prihodkov ni več niti zahtevno niti zamudno opravilo.

Stroškovni načrt projekta

Za ohranjanje projektov v razpoložljivih finančnih okvirih 4PM omogoča:

  • Strukturo finančnega načrtovanja in spremljanja ukrojite po svoji meri, glede na tip in vrsto projekta.
  • Projektni budžet omogoča enostavno spremljanje finančne realizacije projekta.
pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice