Vodenje projektov od A do Ž

V 4PM postavite organizacijsko strukturo projekta, jo med izvedbo spremljate in prilagajate.

Vsak član ekipe pozna svojo vlogo v projektu in svoje zadolžitve.

4PM z vključevanjem cele ekipe izboljša sodelovanje in motiviranost, sledi spremembam in predvsem zmanjša tveganja.

Načrtovanje

Opravljeno realizacijo spremljate z analitičnimi pregledi, spletni koledar pa poenostavlja sklicevanje sestankov in preverjanje razpoložljivosti udeležencev.

Načrtovanje in upravljanje ekipe

Razporejanje odgovornosti med projektno ekipo in natančno načrtovanje zadolžitev za člane ekipe pomeni večji izkoristek delovne učinkovitosti in boljšo komunikacijo.

  • Z razdelitvijo nalog med člane projektne ekipe, 4PM ustvari povezavo s časovnim in finančnim okvirom projekta, kar omogoča spremljanje aktivnosti in stanja projekta.
  • Pregled nad delom posameznikov
  • Pregled nad izvedbo nalog kot orodja za ocenjevanje zaposlenih in pripomoček za razporejanje zaposlenih.
  • Pregled nad zasedenostjo virov pomeni načrtovati optimalen potek aktivnosti do uspešnega zaključka.

Motivacija posameznikov se z dobro organizacijo poveča, kar zviša projektni učinek.

Prikaz naloge

 

Gantogram

Interaktivni gantogram omogoča vpogled v časovno in vsebinsko organizacijo projekta:

  • Ažurne informacije o poteku aktivnosti in doseganju ciljev projekta: napredek nalog, stanje aktivnosti, zadolženi.
  • S klikom na aktivnost pridobimo vse pomembne informacije – dokumente in komentarje.
  • Hitra analiza: ali so aktivnosti v načrtovanem časovnem okviru ali prihaja do zamude.

Načrt Interreg Projekta v 4PM

Prilagodljivost

Vsaka organizacija ima svojo variacijo notranjih procesov, čemur se intuitivno prilagaja tudi 4PM. Naj gre za hierarhično ali povezovalno strukturo projektnega načrtovanja, 4PM vas lahko uspešno podpre pri vašem načinu dela in potrebah.

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice