Multiprojektno vodenje

Celovit pregled nad stanjem vseh projektov in zaposlenimi je ključno izhodišče za učinkovito vodenje vsake organizacije. 4PM združuje cel projektni portfelj.

Kar potrebujete za dobro izvedbo projekta:

Napredne funkcionalnosti:

  • statusi projektov: aktiven, zaprt, na čakanju...
  • vodenje programov in portfelja projektov
  • določanje prioritet
  • sledenje spremembam
  • ocena napredka projekta in stanje
  • poročila

4PM mobile - seznam projektovPregled projektov

Aktualno in kritične točke

Pravočasne in kakovostne informacije omogočajo vodstvu pregled, primerjavo ter postavljanje prioritet projektom, budžetu ali kadrovskim virom.

Pregled programa - finance4PM mobile - vstopna stran prikazuje število projektov po zamudi, finančni realizaciji in prioriteti

Kritične točke (zamude, prekoračitve finančnega plana) lajšajo identifikacijo projektnih tveganj in olajšajo vodstvu sprejemanje pravih odločitev.

Zasedenost virov

Vpogled v zasedenost virov pomeni lažje upravljanje z viri na več projektih. Z učinkovitim razporejanjem virov na prava mesta ob pravem času, organizacija bistveno izboljša svojo agilnost in produktivnost.

Zasedenost zaposelnih

Gantogram portfelja projektov

Vizualni vpogled v potek procesov in spremljanje poteka projektov v 4PM omogoča razumevanje, kakšno je trenutno stanje projekta glede na načrtovano.

4PM mobile - gantogramNačrt Interreg Projekta v 4PM

pogovor v živo
4PM FreeBrezplačen preizkus 4PM

Brezplačen preizkus 4PM

Naročanje na novice