Kdaj vnesem nov projekt v 4PM?

4PM lahko uporabljate že med pripravo projekta, ko določite osnovne parametre – projektno ekipo, finančni plan in potek projekta.

V 4PM spremljate izvrševanje dodeljenih nalog, usklajujete zasedenost sodelavcev na projektu ter finančno uspešnost projekta.

Izmenjava komentarjev in dokumentov pripomore k transparentni in učinkoviti komunikaciji v projektni ekipi ter z zunanjimi partnerji.

live chat
4PM FreeFree trial for 4PM

Free trial for 4PM

News Subscription