Kolofon

Datum prve objave: 30. 10. 2008

Izvajalec in naročnik:

Arctur d.o.o.
Oddelek za razvoj in trženje 4PM.

Odgovorna oseba:
Vodja projekta:
Oblikovanje:
Produkcija: , ,

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).

ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..

live chat
4PM FreeFree trial for 4PM

Free trial for 4PM

News Subscription